Výměna stupaček v domě č. 1107

Výměna stupaček v domě č. 1107 bude prováděna v měsíci září 2017. O termínu v jednotlivých bytech budou nájemníci informováni přímo pracovníky provádějící firmy MONTIM Kutra s.r.o.

Výměna stupaček

V současné době provádí firma MONTIM s.r.o. výměnu stupaček v domě č. 1106. Od pondělí 12. 6. 2017 budou práce pokračovat v bytech nájemníků – vchod č. 3 levá část, bude nutno zajistit přístup do bytů pro provedení prací. Pracovníci firmy budou nájemníky předem informovat o termínu prací v jednotlivých bytech.

Prosíme nájemníky o trpělivost a spolupráci při provádění rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace.

Oznámení

Klíče k otevření zábran pro vjezd do pěší zóny mezi domy jsou uloženz u pan Zdeňka Slováčka, telefon 603 263 529, dům č. 1107, vchod I.
Úklid společných prostor bude provádět firma DOMOSA od 1. 4. 2016.

Jana Dřímalová