Autor: admin

Výměna stupaček – dům 1107

Práce na výměně stupaček v bytech budou zahájeny až 8.ledna 2018, a to vzhledem k blížícím se vánočním svátkům, protože nechceme obtěžovat nájemníky nepořádkem v bytech a domě.

Firma MONTIM si pak dohodne provedení prací v bytech s jednotlivými nájemníky, dle rozdělení podle vchodů. Instalatérské i případné zednické práce budou na sebe navazovat.

Děkujeme za pochopení se zdržením prací a přejeme klidné prožití adventní doby.

Představenstvo SBD

Výměna stupaček v domě č. 1107

Výměna stupaček v domě č. 1107 bude prováděna v měsíci září 2017. O termínu v jednotlivých bytech budou nájemníci informováni přímo pracovníky provádějící firmy MONTIM Kutra s.r.o.

Výměna stupaček

V současné době provádí firma MONTIM s.r.o. výměnu stupaček v domě č. 1106. Od pondělí 12. 6. 2017 budou práce pokračovat v bytech nájemníků – vchod č. 3 levá část, bude nutno zajistit přístup do bytů pro provedení prací. Pracovníci firmy budou nájemníky předem informovat o termínu prací v jednotlivých bytech.

Prosíme nájemníky o trpělivost a spolupráci při provádění rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace.