Informační deska

Příspěvky v této rubrice se zobrazují jako výchozí stránka

Oznámení

Klíče k otevření zábran pro vjezd do pěší zóny mezi domy jsou uloženz u pan Zdeňka Slováčka, telefon 603 263 529, dům č. 1107, vchod I.
Úklid společných prostor bude provádět firma DOMOSA od 1. 4. 2016.

Jana Dřímalová

Úřední dny – dovolená

V době od 26. 8.  do 9. 9. 2015 bude z důvodu dovolené kancelář SBD uzavřena, v nutných případech se obracejte na ing. Doležela – tel. 602 719 367.

Jana Dřímalová

Oznámení – Dohoda o vypořádání vlastnictví domů 1106 a 1107

Vážení družstevníci,
seznamte se prosím podrobně s „Dohodou o vypořádání vlastnictví domů 1106 a 1107“ vypracovanou firmou VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.
Případné námitky k dokumentům dodejte písemně do poštovní schránky AGRO Zlín SBD nejpozději do 24.3.2015

 

č.p. 1106

 

č.p. 1107

 

Děkuji – Jana Dřímalová