Úřední dny – dovolená

V době od 26. 8.  do 9. 9. 2015 bude z důvodu dovolené kancelář SBD uzavřena, v nutných případech se obracejte na ing. Doležela – tel. 602 719 367.

Jana Dřímalová