Výměna stupaček

V současné době provádí firma MONTIM s.r.o. výměnu stupaček v domě č. 1106. Od pondělí 12. 6. 2017 budou práce pokračovat v bytech nájemníků – vchod č. 3 levá část, bude nutno zajistit přístup do bytů pro provedení prací. Pracovníci firmy budou nájemníky předem informovat o termínu prací v jednotlivých bytech.

Prosíme nájemníky o trpělivost a spolupráci při provádění rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace.