Informační deska

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi SBD AGRO Zlín, která se koná ve středu dne 25.1.2017 v 16:00 hodin v kanceláři SBD ve Zlíně-Malenovicích, Masarykova 1107 – 3. vchod.

Program schůze:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, návrh programu
  2. Výsledky hospodaření za rok 2016
  3. Návrh plánu oprav r. 2017 – 2018
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

Ve Zlíně dne 4. 1. 2017

Dřímalová Jana za představenstvo SBD

Jedna myšlenka k “Informační deska

Komentáře jsou uzavřeny.