pozvánka

POZVÁNKA

Na členskou schůzi SBD AGRO Zlín, která se koná v pondělí 13. června 2022 v 16:30 hodin v kanceláři SBD ve Zlíně-Malenovicích, Masarykova 1107 – 3. vchod.

Program schůze:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, návrh programu
  2. Volba členů představenstva a revizní komise
  3. Diskuze, závěr

Členská schůze se svolává na základě Usnesení krajského soudu v Brně, který nás vyzývá, aby družstvo ve lhůtě do 30 dnů podalo řádný návrh na zápis změn týkajících se statutárního a kontrolního oránu. Podnět je podán na základ úmrtí předsedy revizní komise ing. Lasoty a uplynutí funkčního období členů představenstva a kontrolní komise.

Vzhledem k důležitosti jednání, prosím o účast všech členů.

Ve Zlíně dne 1. 6. 2022

Dřímalová Jana v.r., Místopředseda SBD